Vizyon

Türkiye'de ve Dünya'da sektöründe lider ve faaliyetlerinde öncü , örnek sivil toplum kuruluşu olmak.

Misyon

Türk taşımacılık ve lojistik sektörünü ulusal ve uluslararası kara, deniz ve demiryolları ile araç taşımacılığı ve lojistik hizmet üretimi konularında sürekli bilgilendirmek, küresel gelişmelerden, risklerden, fırsatlardan haberdar etmek; Yurtiçi ve Yurtdışındaki muadil Derneklerle bilgisel ve ülkesel ortaklıklara, stratejik işbirliklerine girmek, üyelerini bu konularda haberdar ve teşvik etmek; ilgili olduğu sektörün topluma etkin ve sürdürebilir hizmet vermesini teminen önündeki tüm engellerin kalkması için mücadele etmek, sektörün çağdaş, etkin yönetilen, etik değerlere ve çevreye, topluma saygılı müesseselere sahip olmasına çalışmaktadır.